Inbusiness Dergi Bülten

Kocaer Çelik 2023’te yüzde 100 yenilenebilir enerji ile üretime geçmeyi hedefliyor

 

Altı kıtada 140 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye’nin sektöründe en büyük çelik profil ihracatçılarından Kocaer Çelik, sürdürülebilirlik yatırımlarıyla demir-çelik sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor. Ege Bölgesi’nin en büyük çatı GES’lerinden birine sahip olan şirket, 2023’te tükettiği elektrik enerjisinin tamamını kendi üretmeyi hedefliyor. Sürdürülebilirliği şirket kültürünün en önemli değeri olarak gören Kocaer Çelik, dünyaya ve gelecek nesillere duyduğu sorumlulukla sürdürülebilir hammadde, karbon ve su ayak izinin sıfırlanması için de var gücüyle çalışıyor.

 

60 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Kocaer Çelik, daha iyi bir gelecek ve daha temiz bir dünya için sürdürülebilir üretim vizyonuyla ülkemize katma değer yaratmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlama hedefiyle çalışan Kocaer Çelik, sürdürülebilirlik çalışmalarını kaynakların verimli kullanılması, temiz enerji ve karbon nötr odağında hayata geçiriyor.

 

2023’ün sonunda tükettiği elektrik enerjisinin tamamını kendisi üretecek

Bugün İzmir Aliağa’da yıllık 800 bin ton kapasiteli 3 adet Çelik Profil Üretim Fabrikası, 100 bin ton kapasiteli 1 adet Galvaniz Fabrikası ve 120 bin ton kapasiteli 1 adet Servis Merkezi’nde sıfır atık yönetim sistemi ile üreten Kocaer Çelik, sektöründe sürdürülebilirlik konusuna öncülük ediyor. Tüm tesislerinin çatısında tamamladığı 15 milyon kWh gücüne sahip Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımıyla Ege Bölgesi’nin en büyük çatı GES’lerinden birine sahip olan Kocaer Çelik, tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 33’ünü kendi ürettiği yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Şirket, bununla beraber yılda 100 bin’in üzerinde ağaç dikimine eşdeğer 5 bin 700 ton karbon emisyon azaltımı sağlıyor. 2023 yılının sonuna kadar üretimdeki enerji ihtiyacını tamamen temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen Kocaer Çelik, 15 milyon kWh gücünde arazi GES, 15 milyon kWh gücünde ise Rüzgar Enerji Santrali (RES) yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

 

Sürdürülebilir hammadde ve su yönetimiyle ayak izini azaltıyor

İnsana ve dünyaya saygı ilkesiyle hareket eden Kocaer Çelik, yaşam kaynağımız olan suyu da daha verimli kullanarak sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor. Şirket, su ayak izini azaltmak için fabrikalarında 54 bin 708 metreküp yağmur suyu toplarken, biyolojik atıksu arıtma tesislerinde yıllık 37 bin 800 metreküp suyu arıtarak yer altı sularını da koruyor.

 

Bunlarla beraber yaşam döngüsü anal­izi­ ­ile ürünlerinin ham maddeden bertaraf edilene kadar olan tüm süreçlerdeki­ çevresel etki­s­ini ­analiz eden Kocaer Çelik, yüzde 100 geri dönüştürülebilir hammadde kullanırken, hammadde dışı ürün tedariğinde ise verimli, daha düşük atık oluşturan ya da geri dönüşebilir kaynakları tercih ediyor. Sürdürülebilir kalkınma uygulamalarında önemli bir yere sahip olan atık yönetimi konusunda da sorumluluk alan Kocaer Çelik, 2021 yılında 87 ton atığı dönüştürerek ekonomiye geri­ kazandırdı.

 

 

 

Kocaer Çelik Hatıra Ormanı ile 446 ton karbon emisyonunu azaltıyor

Sürdürülebilirlik çalışmalarının ancak şirket kültürü haline geldiğinde ve tüm çalışanlar tarafından benimsendiğinde başarılı olacağına inanan Kocaer Çelik, çalışanlarına verdiği çevre eğitimleriyle farkındalığı artırıyor ve sosyal projelere dahil ederek çevre sorumluluğu yüklüyor. Şirket sadece 2021 yılında bu konuda 725 saat eğitim gerçekleştirdi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ise çalışanların isimleri ve katılımıyla dikilen binin üzerinde fidan bugün çok çeşitli­ canlılara ev sahipliği yapan büyük bir ormana dönüştü. Yılda 446 ton karbon emisyonunun azaltılmasını sağlayan Kocaer Çelik Hatıra Ormanı’nın güvenliği­ ve düzenli­ tem­izliği­ de y­ine Kocaer Çelik çalışanlarının katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

 

Çevre ve enerji dostu çözümler için her ayrıntıyı düşünen Kocaer Çelik, enerji verimliliğini arttırıcı LED armatür değişikliği ile yılda bin 173 ağaç dikimine eşdeğer 482 ton karbon emisyon azaltımı sağlıyor. Fabrikalarında dizel araçlar yerine kullandığı hibrit araçlar sayesinde ise yılda 8 ton karbon salınımını engelliyor.

 

Ülkemize LEED sertifikalı enerji ve çevre dostu üretim tesisi kazandıracak

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahip olan Kocaer Çelik, tüm fabrikalarındaki operasyonlarını uluslararası standartlarda yönetiyor. Doğal kaynak tüketimini ve karbon emisyonunu azaltmayı amaçlayan şirket, 2022 yılının Ocak ayında devreye aldığı Galvaniz Tesisi binasında enerji ve çevre dostu tasarımlar uygulayarak “Yeşil Bina” sertifikasyon işlemlerine başlamış, USDGBC (Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından derecelendirilmek üzere LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifika sistemine başvurusunu gerçekleştirmiştir.

 

İlk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayacak

İlk Sürdürülebilirlik Raporu için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Kocaer Çelik, sürdürülebilir politika ve uygulamalarını, ekonomik, sosyal ve çevresel performans sonuçlarını yıl sonuna kadar paylaşmayı ve raporun dünya genelinde kabul görmüş bir standart olan Küresel Raporlama Girişimi’nden de (Global Reporting Initiative - GRI) onayının alınmasını hedefliyor.